Chat
1
Hướng Dẫn Lầm Nhiệm vụ

Hướng Dẫn Lầm Nhiệm vụ

23/01/2019

1. Nhiệm Vụ 1 Chuyển Ma Đạo Sư

Nội Dung : Có Thể Sử  Dụng Được Trang Bị Từ Cấp 1 Đến Cấp 6
 


1. Nhiệm Vụ 2 Chuyển Thần Đạo Sư

Nội Dung : Có Thể Sử Dụng Được Trang Bị Từ Cấp 7 Đến Cấp 9

 

1. Nhiệm Vụ 3 Chuyển Thần Thánh Đạo Sư

Nội Dung : Có Thể Sử  Dụng Được Trang Bị Từ Cấp 10 Đến Cấp 15

Nhiệm Vụ  Chuyển  Xuất Hiện Ỡ Bảng event


Tin tức liên quan