Chưa phân loại

BOSS Hoàng Kim Và BigBoss Hoàng Long

Võ Lâm Cao Thủ Cấp : 55 / 75 / 95

 • Thời gian: 02h05, 09h35, 15h35, 19h35 và 22h35 Hàng Ngày.
 • Xuất hiện khi máy chủ OpenBeta.
  Boss Võ Lâm Cao Thủ
  Võ Lâm Cao Thủ Bản đồ và Phần thưởng
  Cấp 55/75/95
  • Bản đồ xuất hiện: Tran dom map Cấp 45/75 và 95.
  • Phần Thưởng Cố Định:
  • Boss Cấp 55: 10 vạn đồng + 5 Túi Mảnh Luyện Hoá.
  • Boss Cấp 75: 15 vạn đồng + 10 Túi Mảnh Luyện Hoá.
  • Boss Cấp 95: 20 vạn đồng + 20 Túi Mảnh Luyện Hoá.
  • Phần thưởng (Ngẫu nhiên):
   • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
   • Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
   • Bảo Thạch Nâng Cấp
   • Mảnh Chân Khí
   • Mảnh Ngựa
   • Mảnh Ấn
   • Mảnh Mặt Nạ
   • Dị Dung Thạch
   • Mảnh Kinh Thư
   • Mảnh Pháp Bảo
   • Tiên Ma Thạch

BOSS HOÀNG KIM

SIêu Boss
Tên Boss Bản đồ, Thời Gian và Phần thưởng

Kỳ Lân Hoàng Long
Liên Trí Cơ
Ngô Phượng Doanh
Khang Vũ Điền
Kim Mao Sư Vương
Tây Độc Âu Dương Phong
Hồng Lăng Cầm Vệ
Tần Phong Kim Thương

 • Bản đồ xuất hiện: Hệ Thống Sẽ Thông Báo Khi Boss Xuất Hiện.
 • Thời Gian:  Xem Tại http://hoanglongkiem.net/hoanglongkiem.net/thoi-gian-hoat-dong-new/
 • Phần thưởng (Cố Định):
  • 50 Vạn Đồng
  • 50 Túi Luyện Hóa
  • 1 Bùa Bảo Toàn
  • Danh Hiệu Kết Liễu Boss
 • Phần thưởng (Ngẫu nhiên):
  • Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
  • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
  • Bảo Thạch Phát Huy
  • Bảo Thạch Kháng
  • Bảo Thạch Tấn Công
  • Túi Luyện Hóa
  • Khoan Kim Cương
  • Rương Quà Boss Siêu
  • Rương Thánh Thú

SIÊU BOSS

SIêu Boss
Tên Boss Bản đồ, Thời Gian và Phần thưởng

Sát Thủ Bóng Đêm
Hoà Thượng Tóc Dài
Thủ Vệ Đao Khách
Thiên Long
Hoả Kỳ Lân
Lam Kỳ Lân
Hắc Kỳ Lân
Hắc Ma Vương

 • Bản đồ xuất hiện: Hệ Thống Sẽ Thông Báo Khi Boss Xuất Hiện.
 • Thời Gian:  Xem Tại http://hoanglongkiem.net/hoanglongkiem.net/thoi-gian-hoat-dong-new/
 • Phần thưởng (Cố Định):
  • 100 Vạn Đồng
  • 100 Túi Luyện Hóa
  • 1 Bùa Bảo Toàn
  • Danh Hiệu Kết Liễu Boss
 • Phần thưởng (Ngẫu nhiên):
  • Chân Nguyên Tu Luyện Đơn
  • Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
  • Bảo Thạch Phát Huy
  • Bảo Thạch Kháng
  • Bảo Thạch Tấn Công
  • Túi Luyện Hóa
  • Khoan Kim Cương
  • Rương Quà Boss Siêu
  • Rương Thánh Thú