Tin Hot

Đua Top Máy Chủ Kim Kiếm

Đua Top Võ Lâm :

 • Thời gian: từ 08h00 ngày 05/02/2023 đến 23h59 ngày 12/02/2023.
Top Danh Hiệu Thưởng
1 Danh Hiệu Võ Lâm Top 1
 • 3 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Tử Dương (Vĩnh Viễn).
 • 1 Thú Cưỡi Top 1 (HSD 7 Ngày).
 • 30.000 Bảo Thạch Sinh Lực
 • 30.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 30.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 300 Bùa Bảo Toàn.
 • 3000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 30000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
2 Danh Hiệu Võ Lâm Top 2
 • 2 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Tử Không (Vĩnh Viễn).
 • 1 Thú Cưỡi Top 2 (HSD 7 Ngày).
 • 20.000 Bảo Thạch Sinh Lực
 • 20.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 20.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 200 Bùa Bảo Toàn.
 • 2000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 20000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
3 Danh Hiệu Võ Lâm Top 3
 • 1 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Huyền Thuyên (Vĩnh Viễn).
 • 1 Thú Cưỡi Top 3 (HSD 7 Ngày).
 • 10.000 Bảo Thạch Sinh Lực.
 • 10.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 10.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 100 Bùa Bảo Toàn.
 • 1000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 10000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
4 – 10
 • 5000 Vạn Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Hạo Thiên (Vĩnh Viễn).
 • 5000 Bảo Thạch Sinh Lực.
 • 5000 Bảo Thạch Kháng.
 • 5000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 50 Bùa Bảo Toàn.
 • 500 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 5000 Túi Mảnh Luyện Hoá.

Đua Top Tài Phú :

 • Thời gian: từ 08h00 ngày 05/02/2023 đến 23h59 ngày 12/02/2023.
Top Danh Hiệu Thưởng
1 Danh Hiệu Tài Phú Top 1
 • 3 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Tử Dương (Vĩnh Viễn).
 • 1 Thú Cưỡi Top 2 (HSD 7 Ngày).
 • 30.000 Bảo Thạch Sinh Lực
 • 30.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 30.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 300 Bùa Bảo Toàn.
 • 3000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 30000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
2 Danh Hiệu Tài Phú Top 2
 • 2 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Tử Không (Vĩnh Viễn).
 • 1 Rương Trang Bị
 • 1 Thú Cưỡi Top 2 (HSD 7 Ngày).
 • 20.000 Bảo Thạch Sinh Lực
 • 20.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 20.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 200 Bùa Bảo Toàn.
 • 2000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 20000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
3 Danh Hiệu Tài Phú Top 3
 • 1 Ức Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Huyền Thiên (Vĩnh Viễn).
 • 1 Thú Cưỡi Top 3 (HSD 7 Ngày).
 • 10.000 Bảo Thạch Sinh Lực.
 • 10.000 Bảo Thạch Kháng.
 • 10.000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 100 Bùa Bảo Toàn.
 • 1000 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 10000 Túi Mảnh Luyện Hoá.
4 – 10
 • 5000 Vạn Đồng.
 • 1 Rương Vũ Khí Hạo Thiên (Vĩnh Viễn).
 • 5000 Bảo Thạch Sinh Lực.
 • 5000 Bảo Thạch Kháng.
 • 5000 Bảo Thạch Tấn Công.
 • 50 Bùa Bảo Toàn.
 • 500 Kinh Nghiệm Đơn.
 • 5000 Túi Mảnh Luyện Hoá.

✤ Lưu Ý: mỗi 1 Ip nhân vật chỉ được nhận 1 Phần Thưởng Top.

Ví Dụ: Nhân vật Top 1 Võ Lâm và Top 2 Tài Phú, thì chỉ nhận được Phần Thưởng Top 1 Võ Lâm.( Phần Thưởng còn lại sẽ cho người có DS Top Cấp Kế thừa hưởng).