Sự Kiện

Event Bầu – Cua – Tôm – Cá

❁ Nhằm tăng tính giải trí, nên BQT Hoàng Long kiếm ra mắt sự kiện Bầu Cua Tôm Cá Cho quý đồng đạo vừa giải trí vừa tăng thu nhập.

➤ Thời gian diễn ra sự kiện vào lúc:

➠ 12h – 12h10 – 12h20 – 12h30

➠ 16h – 16h10 – 16h20 – 16h30

➠ 18h – 18h10 – 18h20 – 18h30

➠ 20h – 20h10 – 20h20 – 20h30

 

➤ Hình thức cá cược bằng đồng thường.

➤ Hình thức cá cược bằng nguyên liệu (đang cập nhật).