Tin Tức

Hướng Dẫn NewBie

Sau khi tạo nhân vật và vào game, gia nhập môn phái, quý đồng đạo nhận hết tất cả code hiện có trong túi tân thủ.

Các hoạt động dễ kiếm đồng:

  • 1: BHD qua 1 ải 2 vạn đồng, Tiêu diệt thủ lĩnh nhận được 10 -15-20 vạn đồng, vậy là ta được hơn 50 vạn cho 1 nhân vật.
  • 2: TDC qua 1 ải nhận được 5 vạn đồng, vậy ta có được 25 vạn đồng/ 1 lượt/ nhân vật.
  • 3: Quân Doanh hoàn thành NV Bách Man Sơn chính tuyến nhận được 50 vạn đồng, NV hàng ngày được 30 vạn. (Hải Lăng Vương Mộ, Phục Ngưu Sơn Không Có Nhé).
  • 4: Hoa Sơn Luận Kiếm: vòng ngũ hành thắng được 50 vạn, thua đuợc 10 vạn, Vòng minh chủ ta được thêm 50 vạn cho người chiến thắng.
  • 5: Tống Kim  Ôm trụ ramdom 100-500 đồng/10s, Giết tướng được 20 vạn, Soái 50 Vạn.
  • 6: Thương Hội Hoàn thành 40 NV nhận được 200 vạn đồng.
  • 7: Train đồng ở các map 115 của sever 20 Đồng/1 quái.
  • 8: Nhặt Rương ramdom nhận 1-50 vạn đồng.
  • 9: Sự Kiện Thần Tài Năm Mới Nhậm Ramdom 100-900 Đồng/10s.