Tin Hot

Khai mở máy chủ Huyết Kiếm

Hoàng Long Kiếm – Kiếm Thế Trấn Phái Mới Nhất 2022
Khai Mở Máy Chủ Mới: Huyết Kiếm
Alphatest: 08h00 ngày 13/11/2022
Open Beta: 08h00 ngày 20/11/2022
–==================–

Hỗ trợ Tân Thủ

 • Cấp 100
 • 3 Túi 24 ô
 • 1 Trứng Ngựa
 • 1 Rương Pháp Bảo Trấn Phái
 • 1 Rương Vũ Khí Thần Sa
 • 1 Mặt Nạ Quân Lâm Miện
 • 1 Luân Hồi Ấn
 • 1 Kinh Thư (Nội – Ngoại)
 • 1 Hộ Vệ Võ Lâm 6 Kỹ Năng
 • 1 Rương Trang Bị Anh Hùng

CODE  Tân Thủ

 • Kích hoạt  kỹ năng  (Tín Vật, Huy Chương, Chân Khí, Uẩn Linh, Ấn Chương)
 • 1000 Túi Mảnh Luyện Hóa
 • 10 Bùa Bảo Toàn
 • 1 Rương Vũ Khí Thần Sa
 • 1 Rương Pháp Bảo Trấn Phái
 • 1 Hộ Vệ Võ Lâm 6 Kỹ Năng

CODE  Fanpage

 • 1 Hộ Vệ Thanh Long (10 kỹ năng)
 • 10 Bùa Bảo Toàn
 • 1000 Túi Mảnh Luyện Hóa
 • 100 LB Chiến Trường
 • 1 Bách Võ Đề Hồ
 • 500 Kinh Nghiệm Đơn

+ Hoạt Động được các ADM dày dặn kinh nghiệm phát triển theo từng giai đoạn, cấp độ, nên các mem sẽ không lo thiếu hoạt động nhé.
+ Sever siêu cày cuốc dựa trên nền tảng của VNG nên sẽ ko có từ Full đồ trong thời gian ngắn.