Tin Tức

Phần Thưởng Hoạt Động (New)

Tống Kim :

 • Thời gian: 11h00 – 13h00 – 15h00 – 17h00 – 21h00 -23h00.
 • Phần Thưởng:
Phần Thưởng (Khóa)
Top Vật Phẩm Số Lượng
1 Kinh Nghiệm 1000.000.000
Đồng Thường 100 Vạn
Đồng Khóa 20 Vạn
Lệnh Bài Trang Bị 5
Lệnh Bài Chiến trường 50
Túi Luyện Hóa 500
LB Vận Tiêu 3
Xu Mốc Nạp 6
Danh Hiệu Tứ Hải Dương Danh 1
2 Kinh Nghiệm 800.000.000
Đồng Thường 80 Vạn
Đồng Khóa 20 Vạn
Lệnh Bài Trang Bị 4
Lệnh Bài Chiến trường 40
Túi Luyện Hóa 400
LB Vận Tiêu 2
Xu Mốc Nạp 4
Danh Hiệu Tuyệt Đỉnh Cao Thủ 1
3 Kinh Nghiệm 500.000.000
Đồng Thường 50 Vạn
Đồng Khóa 20 Vạn
Lệnh Bài Trang Bị 3
Lệnh Bài Chiến trường 30
Túi Luyện Hóa 300
LB Vận Tiêu 1
Xu Mốc Nạp 2
Danh Hiệu Nhất Lưu Cao Thủ 1
4 Trở Lên Kinh Nghiệm 100.000.000
Đồng Thường 20 Vạn
Đồng Khóa 20 Vạn
Lệnh Bài Trang Bị 2
Lệnh Bài Chiến trường 20
Túi Luyện Hóa 200
LB Vận Tiêu 1
Xu Mốc Nạp 1

Bạch Hổ Đường :

 • Thời gian: Cả ngày, ngày 1 lần.
 • Phần Thưởng Tiêu Diệt Boss:
Phần Thưởng (Khóa)
Boss Vật Phẩm Số Lượng
Tầng 1 Đồng Thường 10 Vạn
Đồng Khóa 10 Vạn
Kinh Nghiệm 100.000.000
Xu Mốc Nạp 1
Tầng 2 Đồng Thường 15 Vạn
Đồng Khóa 15 Vạn
Kinh Nghiệm 150.000.000
Xu Mốc Nạp 2
Tầng 3 Đồng Thường 20 Vạn
Đồng Khóa 20 Vạn
Kinh Nghiệm 200.000.000
Xu Mốc Nạp 3

 

 • Phần Thưởng Qua Ải:
Phần Thưởng Qua Ải
Vật Phẩm Số Lượng
Đồng Thường 5 Vạn
Tinh Thạch  Hoàng Long 1
Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 20
Thánh Linh Bảo Hạp 20
Túi Luyện Hóa 100

Tiêu Dao Cốc :

 • Thời gian: Cả Ngày, 1 ngày 2 lần cộng dồn tối đa 14 lần.
 • Phần Thưởng:
Phần Thưởng Qua Ải
Vật Phẩm Số Lượng
Đồng Thường 5 Vạn
Tinh Thạch Thánh Hỏa 1
Chân Nguyên Tu Luyện Đơn 10
Thánh Linh Bảo Hạp 10
Túi Luyện Hóa 50
Hoàn Thành 5 Ải Nhận Đc 3 Xu Mốc Nạp
Phần Thưởng Tiêu Dao Lục
Top Vật Phẩm Số Lượng
1-10 Hoàng Long Lệnh 100
11-100 80
101-500 60
501-1500 40
1501-3000 20

Loạn Phái :

 • Thời gian: Thứ 2 và Thứ 5 Hàng Tuần, Báo Danh Lúc 19h30, 20h00 Bắt Đầu Đánh.
 • Phần Thưởng Theo Xếp Hạng:
Phần Thưởng (Khóa)
Top Vật Phẩm Số Lượng
Quán Quân Đồng thường 300 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 100
Bảo Thạch Phát Huy 3000
Bảo Thạch Kháng 3000
Bảo Thạch Tấn Công 3000
Khoan Kim Cương 10
Túi Luyện Hóa 3000
Hoàng Long Kỳ Lệnh 100
Á Quân Đồng thường 200 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 80
Bảo Thạch Phát Huy 2000
Bảo Thạch Kháng 2000
Bảo Thạch Tấn Công 2000
Khoan Kim Cương 8
Túi Luyện Hóa 2000
Hoàng Long Kỳ Lệnh 80
Tứ Cường Đồng thường 100 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 60
Bảo Thạch Phát Huy 1000
Bảo Thạch Kháng 1000
Bảo Thạch Tấn Công 1000
Khoan Kim Cương 6
Túi Luyện Hóa 1000
Hoàng Long Kỳ Lệnh 60
8 Cường Đồng thường 80 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 40
Bảo Thạch Phát Huy 500
Bảo Thạch Kháng 500
Bảo Thạch Tấn Công 500
Khoan Kim Cương 4
Túi Luyện Hóa 500
Hoàng Long Kỳ Lệnh 40
16 Cường Đồng thường 50 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 20
Bảo Thạch Phát Huy 300
Bảo Thạch Kháng 300
Bảo Thạch Tấn Công 300
Khoan Kim Cương 2
Túi Luyện Hóa 300
Hoàng Long Kỳ Lệnh 20
Trên 16 Cường Đồng thường 30 Vạn
Đồng khóa 50 Vạn
Xu Mốc Nạp 10
Bảo Thạch Phát Huy 100
Bảo Thạch Kháng 100
Bảo Thạch Tấn Công 100
Khoan Kim Cương 1
Túi Luyện Hóa 100
Hoàng Long Kỳ Lệnh 10

Tranh Đoạt Lãnh Thổ:

 • Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, Báo Danh Lúc 19h30, 20h00 Bắt Đầu Đánh.
 • Phần Thưởng:
Top Vật Phẩm Số Lượng
1 Đồng Thường 100 Vạn
Túi Luyện Hóa 1000
2 Đồng Thường 90 Vạn
Túi Luyện Hóa 900
3 Đồng Thường 80 Vạn
Túi Luyện Hóa 800
4 Đồng Thường 70 Vạn
Túi Luyện Hóa 700
5 Đồng Thường 60 Vạn
Túi Luyện Hóa 600
6 Đồng Thường 50 Vạn
Túi Luyện Hóa 500
7 Đồng Thường 40 Vạn
Túi Luyện Hóa 400
8 Đồng Thường 30 Vạn
Túi Luyện Hóa 300
9 Đồng Thường 20 Vạn
Túi Luyện Hóa 200
10 Đồng Thường 10 Vạn
Túi Luyện Hóa 100
> 11 Đồng Thường 10 Vạn
Túi Luyện Hóa 100

Công Thành Chiến:

 • Thời gian: Thứ 6 hàng tuần, Báo Danh Lúc 19h30, 20h00 Bắt Đầu Đánh.
 • Chỉ Bang Chủ Top 1 Mới Nhận Được Đồng Thường Và Chia Cho ae Bang, Số Lượng Đồng Sẽ Tăng Giảm Tùy Theo Số Lượng Acc Key.
 • Phần Thưởng:
Phần Thưởng
Top Vật Phẩm Số Lượng
Bang Chủ Top 1 Thần Sa Dẫn 200
Xu Mốc Nạp 100
Túi Mảnh Luyện Hóa 3000
Đồng Thường 1000 Vạn
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 1
Thành Viên Bang Top 1 Thần Sa Dẫn 200
Xu Mốc Nạp 100
Túi Mảnh Luyện Hóa 3000
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 1
Bang Chủ & Thành Viên Top 2 Thần Sa Dẫn 200
Xu Mốc Nạp 100
Túi Mảnh Luyện Hóa 2000
Danh Hiệu Thiên Hạ Đệ Nhị Bang 1
Bang Chủ & Thành Viên Top 3 Thần Sa Dẫn 100
Xu Mốc Nạp 50
Túi Mảnh Luyện Hóa 1000
Bang Chủ & Thành Viên Top 4 Thần Sa Dẫn 100
Xu Mốc Nạp 50
Túi Mảnh Luyện Hóa 1000

Thiên Tầng Tháp:

 • Thời gian: Hàng Ngày Bắt Đầu Lúc 12h00 Kết Thúc Lúc 19h00 .
 • Nhận Thưởng Từ 21h00 Đến 23h00 Hàng Ngày.
 • Phần Thưởng:
Phần Thưởng
Top Vật Phẩm Số Lượng
1 Thần Sa Dẫn 50
Xu Mốc Nạp 10
Đồng Thường 300 Vạn
2 Thần Sa Dẫn 40
Xu Mốc Nạp 8
Đồng Thường 200 Vạn
3 Thần Sa Dẫn 30
Xu Mốc Nạp 6
Đồng Thường 100 Vạn
4-10 Thần Sa Dẫn 20
Xu Mốc Nạp 4
Đồng Thường 50 Vạn

Thần Trùng Trấn:

 • Thời gian: Hàng Ngày, Ngày 1 lần .
 • Phần Thưởng:
Phần Thưởng
Vật Phẩm Số Lượng
Hoàng Long Kỳ Lệnh 20
Xu Mốc Nạp 6
Đồng Thường 100 Vạn