Cẩm Nang

Phó Bản Siêu Boss

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: 20h00 (Hàng Ngày).

Vào đúng khung giờ, hệ thống sẽ thông báo.
Sau đó quý đồng đạo đến gặp NPC Hoạt Động để chọn cấp độ muốn thử thách.
Mỗi cấp độ sẽ có 10 Boss Phó Bản.
➠ Lưu Ý: Boss ở tầng càng cao thì Võ công càng mạnh, và vật phẩm càng nhiều.