Cẩm Nang

Phó Bản Thần Trùng Trấn

Hình ảnh Ghi chú

 • Vị trí: Thành Lâm An.
 • Chức năng: Đội trưởng đối thoại với NPC Hoạt Động để Báo Danh phó bản Thần Trùng Tích Xưa.
 • Điều kiện tham gia:
  • Uy Danh Gia Tộc của tổ đội phải thuộc Top 200 và Uy Danh của nhân sĩ thuộc Top 3.000.
  • Nhân sĩ phải có Tích Si Tỏa – Thần Trùng Trấn trong hành trang.
 

Kiếm Thế

 • Điều kiện nhận Tích Si Tỏa – Thần Trùng Trấn:
  • Uy Danh Gia Tộc thuộc Top 200.
  • Uy Danh của nhân sĩ phải thuộc Top 3.000.
 • Nơi nhận: NPC Bà Lão tại Ngột Lạt Hải Thành (230,243).
 • Thời gian nhận: Sau 12h00 thứ Ba hàng tuần.
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần nhận được 02 Tích Si Tỏa – Thần Trùng Trấn.
  • Tích Si Tỏa – Thần Trùng Trấn có hạn sử dụng kể từ lúc nhận đến trước thứ Ba tuần sau.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

 • Tổ đội đến NPC Hoạt Động báo danh Thần Trùng Tích Xưa.
 • Sau đó đội trưởng mở Thần Trùng Trấn, các thành viên trong đội phải có Tích Si Tỏa – Thần Trùng Trấn mới có thể vào phó bản.
 • Thần Trùng Trấn có tất cả 05 ải.

Ải 01: Tiêu diệt Xích Hầu

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt hết quái Trinh Sát dọc đường đi.
 • Dọc đường đi có một số Kiếm Môn cản đường, phải có nhân sĩ giẫm lên đóm lửa (vị trí ngẫu nhiên) trên mặt đất để mở Kiếm Môn.
 • Nếu Kiếm Môn chưa mở mà có nhân sĩ xông qua Kiếm Môn thì quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và sức mạnh quái cũng tăng đáng kể.

Ải 02: Tiêu diệt Mộc Đạc Lạc

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Mộc Đạc Lạc.
 • Thành viên trong tổ đội đối thoại với NPC Cô Nương Đi Đường để mở Boss Mộc Đạc Lạc.
 • NPC Dân Thường sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình chiến đấu. Nếu tiêu diệt nhầm NPC Dân Thường sẽ khiến đồng đội tử vong.

Ải 03: Tinh Hà Dị Thú

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Tinh Hà Dị Thú.
 • Sau khi đánh bại Mộc Đạc Lạc, tổ đội và Mộc Đạc Lạc tiếp tục lên đường sẽ nhìn thấy Tinh Hà Dị Thú.

Ải 04: Cửu Thế Tinh Bàn

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Đánh bại Phong Hựu Cư Sĩ và hộ tống đến địa điểm chỉ định.
 • Sau khi tiêu diệt dị thú tiếp tục tiến về phía trước, đối thoại với NPC Phong Tụ Cư Sĩ, trên mặt đất xuất hiện 5 ngọn đèn, nhân sĩ phải nhớ kỹ vị trí của 5 ngọn đèn này.
 • Sau vài giây, trên mặt đất sẽ xuất hiện rất nhiều đèn, phải tìm và mở đúng 5 ngọn đèn xuất hiện lúc nãy thì sẽ gọi ra được Phong Hựu Cư Sĩ.
 • Khi mở đèn, nếu mở sai quá 3 lần thì sẽ đối thoại lại NPC Phong Tụ Cư Sĩ và mở lại từ đầu. Trong quá trình mở đèn sẽ có quái xuất hiện cản trở, phải nhanh chóng tiêu diệt quái mới có thể tiếp tục mở, nếu không quái sẽ xuất hiện ngày càng nhiều, không thể mở được.
 • Sau khi Phong Hựu Cư Sĩ bị tiêu diệt, phải mở lại 05 ngọn đèn khác một lần nữa.
 • Sau khi mở đèn sẽ có nhiều quái nhỏ xuất hiện, lúc này không cần chiến đấu, có Cư Sĩ đích thân giải quyết. Sau đó tổ đội hộ tống Cư Sĩ về Thần Trùng Trấn, trên đường gặp Boss Thủ Lĩnh Truy Binh cản trở, phải tiêu diệt Boss này mới có thể tiếp tục lên đường.

Ải 05: Thác Đác Phù Anh

Hình ảnh Ghi chú

Kiếm Thế

Kiếm Thế

 • Điều kiện qua ải: Tiêu diệt Boss Thác Đác Phù Anh.
 • Khi sinh lực của Boss Thác Đác Phù Anh còn dưới 50%, Boss sẽ tung các chiêu thức với sát thương cực mạnh. Mỗi chiêu thức có một phương pháp hóa giải tương ứng.

Sau Khi Hoàn Thành Phó Bản Đến NPC Hoạt Động Để Nhận Thưởng Phó Bản.

Phần Thưởng 20 Hoàng Long Kỳ Lệnh
50 Vạn Đồng
100 Túi Quà Năm Mới