Cẩm Nang

[Phó Bản] Thiên Tầng Tháp

Thánh địa Thiên Tầng Tháp là vùng đất kỳ bí ẩn chứa muôn trùng nguy hiểm. Tham gia phó bản cam go này, nhân sĩ sẽ có cơ hội khám giá ra những bí ẩn võ lâm cũng như nhận được nhiều phần thưởng quý báu của chốn giang hồ.

Điều Kiện Tham Gia

 • Nhân sĩ cấp 100 trở lên và đã gia nhập hệ phái.
 • Mỗi nhân sĩ chỉ được tham gia 1 lần/ngày.

Chi Tiết Phó Bản

 • Nhân sĩ cấp 100 trở lên có thể đến đối thoại với NPC Hoạt Động để tham gia vượt ải Thiên Tầng Tháp theo hình thức tổ đội cá nhân (không quá 1 thành viên).
 • Sau khi vào ải, thành viên chỉ cần tiêu diệt hết các loại quái, thu thập nguyên liệu, và hoàn thành nhiệm vụ là có thể tiến vào ải của tầng kế tiếp.
 • Mỗi tầng đều có mức giới hạn thời gian nhất định, nếu không vượt qua được trong thời gian quy định thì xem như khiêu chiến thất bại.
 • Nếu bị trọng thương thì vượt ải thất bại.
 • Sau khi vượt ải thất bại, thiên tầng tháp sẽ reset về tầng 1.

Phần Thưởng

 • Qua 1 tầng quý nhân sĩ sẽ nhận được 1 Rương Quà Vượt Ải.
 • Đánh quái ramdom nhận được Thiên Tầng Bảo Rương.
 • Qua mỗi 10 tầng sẽ nhận được phần thưởng đạt mốc.
 • Sau khi hoàn thành vượt ải nhân vật sẽ được cập nhật vào Bảng Xếp Hạng.

Thời Gian Bắt Đầu – Kết Thúc Và Nhận Thưởng

 • Thời Gian Bắt Đầu: 08h00 (Hàng Ngày).
 • Thời Gian Kết Thúc Báo Danh: 19h00 (Hàng Ngày).
 • Thời Gian Nhận Thưởng Top: 22h00 (Hàng Ngày).
 • Thời Gian Kết Thúc Nhận Thưởng Top: 23h00 (Hàng Ngày).

 

Rương Quà Vượt Ải
Phần Thưởng (Ramdom) Số Lượng Tính Chất
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 5 Khóa
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 5 Khóa
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 5 Khóa
Tử Tinh Thần Thạch 5 Khóa
Tử Tinh Chân Thạch 5 Khóa
Lăng Vân Đỉnh 5 Khóa
Kim Nguyên Bảo Tiểu 1 Khóa

 

Thiên Tầng Bảo Rương
Phần Thưởng (Ramdom) Số Lượng Tính Chất
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 2 Khóa
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 2 Khóa
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 2 Khóa
Tử Tinh Thần Thạch 2 Khóa
Tử Tinh Chân Thạch 2 Khóa
Lăng Vân Đỉnh 2 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 2 Khóa

 

Phần Thưởng Đạt Mốc
Tầng Thứ Phần Thưởng Tính Chất
10 10 Thiên Tầng Bảo Rương Khóa
20 20 Thiên Tầng Bảo Rương
30 30 Thiên Tầng Bảo Rương
40 40 Thiên Tầng Bảo Rương
50 50 Thiên Tầng Bảo Rương
60 60 Thiên Tầng Bảo Rương
70 70 Thiên Tầng Bảo Rương
80 80 Thiên Tầng Bảo Rương
90 90 Thiên Tầng Bảo Rương
100 100 Thiên Tầng Bảo Rương
Phần Thưởng Xếp Hạng
Hạng Phần Thưởng Vật Phẩm Số Lượng
1 Rương Quà Top 1 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 50
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 50
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 50
Tử Tinh Thần Thạch 50
Tử Tinh Chân Thạch 50
Lăng Vân Đỉnh 50
Kim Nguyên Bảo (Trung) 10
2 Rương Quà Top 2 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 45
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 45
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 45
Tử Tinh Thần Thạch 45
Tử Tinh Chân Thạch 45
Lăng Vân Đỉnh 45
Kim Nguyên Bảo (Trung) 9
3 Rương Quà Top 3 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 40
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 40
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 40
Tử Tinh Thần Thạch 40
Tử Tinh Chân Thạch 40
Lăng Vân Đỉnh 40
Kim Nguyên Bảo (Trung) 8
4 Rương Quà Top 4 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 35
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 35
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 35
Tử Tinh Thần Thạch 35
Tử Tinh Chân Thạch 35
Lăng Vân Đỉnh 35
Kim Nguyên Bảo (Trung) 7
5 Rương Quà Top 5 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 30
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 30
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 30
Tử Tinh Thần Thạch 30
Tử Tinh Chân Thạch 30
Lăng Vân Đỉnh 30
Kim Nguyên Bảo (Trung) 6
6 Rương Quà Top 6 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 25
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 25
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 25
Tử Tinh Thần Thạch 25
Tử Tinh Chân Thạch 25
Lăng Vân Đỉnh 25
Kim Nguyên Bảo (Trung) 5
7 Rương Quà Top 7 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 20
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 20
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 20
Tử Tinh Thần Thạch 20
Tử Tinh Chân Thạch 20
Lăng Vân Đỉnh 20
Kim Nguyên Bảo (Trung) 4
8 Rương Quà Top 8 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 15
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 15
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 15
Tử Tinh Thần Thạch 15
Tử Tinh Chân Thạch 15
Lăng Vân Đỉnh 15
Kim Nguyên Bảo (Trung) 3
9 Rương Quà Top 9 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 10
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 10
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 10
Tử Tinh Thần Thạch 10
Tử Tinh Chân Thạch 10
Lăng Vân Đỉnh 10
Kim Nguyên Bảo (Trung) 2
10 Rương Quà Top 10 Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 5
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 5
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 5
Tử Tinh Thần Thạch 5
Tử Tinh Chân Thạch 5
Lăng Vân Đỉnh 5
Kim Nguyên Bảo (Trung) 1
Trên Top 10 Không Nhận Được Phần Thưởng