Sự Kiện

Sự Kiện 8/3

Thu Thập Nguyên Liệu :

  • Hoạt Động: Tống Kim, BHĐ, Tiêu Dao Cốc, Loạn Phái, CTC.
  • Công Thức Ghép Event:
Công Thức Ghép Sự Kiện
Hoa Hồng +  Giấy Gói Hoa Thành Công Thất Bại
Túi Quà 8/3 Túi Quà May Mắn
  • Mở Túi Quà 8/3: Cần Chìa Khóa Hạnh Phúc (Mua Tại NPC Cửa Hàng/ Tổng Hợp/ Giá 10v/1).
  • Mở Túi Quà May Mắn: Cần 1 Vạn Đồng Thường.
  • Phần Thưởng Khi Mở Túi:
Vật Phẩm Túi Quà 8/3 (RamDom)
Túi Quà Năm Mới 5
Hoàng Long Lệnh 3
Bí Kíp Đồng Hành Đặt Biệt 1
Chiến Trường Lệnh 30
Đá Thần Sa 5

 

Vật Phẩm Túi Quà May Mắn (RamDom)
Túi Mảnh Luyện Hóa 10
Hoàng Long Lệnh 1
Chiến Trường Lệnh 3

 

  • Giới Hạn Sự Kiện: 5000 Túi Mỗi Loại.