Tin Tức

Sự Kiện Đoạt Bảo Rương

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: 18h30 hàng ngày.

Phần thưởng Khi Mở Rương Ramdom nhận được:

 • 10 – 20 Bảo Thạch Sinh Lực
 • 10 – 20 Bảo Thạch Kháng
 • 10 – 20 Bảo Thạch Tấn Công
 • 10 – 20 Thần Binh Vô Cực
 • 10 – 20 Túi Mảnh Luyện Hoá
 • 1 Hoàng Long Kỳ Lệnh
 • 1 Đầu Ngựa
 • 50 – 100 Chân nguyên tu luyện đơn
 • 50 -100 Thánh Linh Bảo Hạp Hồn
 • 5 Ngân Nguyên Bảo
 • 1 KNB Tiểu
 • 1 KNB Trung

Map Diễn Ra Sự Kiện ( Đào Hoa Nguyên – Cấp 115):