Sự Kiện

Valentine Ngọt Ngào

Thắm đượm tình yêu cùng sự kiện Valentine Ngọt Ngào

Thời gian và điều kiện Tham Gia

  • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 2 Ngày 06.02.2022 đến 24h00 Thứ 2 Ngày 28.02.2022 (Hết ngày 28.02).
  • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ trên toàn cõi Kiếm Thế (không giới hạn đẳng cấp, máy chủ)

Thu thập Nguyên Liệu

  • Bơ, Đường, Sữa, Bột.
  • Thu thập ở các hoạt động trong game.
  • Nguyên Liệu đều có tính chất Không khóa, Có thể giao dịch.

Công thức ghép Thanh Socola

100 10 Thanh Socola
Bột 100
Đường 100
Sữa 100
Đồng Thường 100 Vạn

Phần thưởng dùng Thanh Socola Tình Nhân

Thanh Socola RamDom Số Lượng Tính Chất
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 5 Khóa
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 5
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 5
Tử Tinh Thần Thạch 5
Tử Tinh Chân Thạch 5
Lăng Vân Đỉnh 5
Hoàng Long Kỳ Lệnh 5

Phần thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Thanh Socola

Mốc Thưởng Số Lượng Tính Chất
500 Nhẫn Bạc 1 Khóa
Rương Trang Bị Huyết Long 1
1000 Nhẫn vàng 1
Rương Trang Bị Mộng Long 1
3000 Nhẫn Kim Cương 1
Rương Trang Bị Thiên Long 1