Chưa phân loại

Tải Game

Bản Full (chưa có Kiếm Thế VNG):

Tên tập tin Dung lượng Link tải
HoangLongKiem_Full 14 gb   Link MediaFire 
HoangLongKiem_Full 14 gb   Link drive

Tải về ấn Autoupdate là có thể chơi ngay ko cần cài đặt thêm.

Bản Patch (đã có Kiếm Thế VNG):

Tên tập tin Dung lượng Link tải
Patch_HoangLongKiem 7,3 gb  Link MediaFire 
Patch_HoangLongKiem 7,3 gb  Link drive  

Hướng dẫn cài đặt:

Xóa hết các file và thư mục trong Kiếm Thế, chỉ để lại thư mục Pak

Giải nén bản Patch vào Kiếm Thế, nhớ ấn chọn “Yes to all”

Sau đó ấn Autoupdate để cập nhật là có thể vào game.