Chat
1
Bảng Reset Nhân Vật

Bảng Reset Nhân Vật

05/11/2018

Kết quả hình ảnh cho he thong reset mu

Khi đạt đủ cấp độ 400 Reset nhân vật sẽ set về LV 2 + 1000 Diểm Point  Reset .  50 gcoi 1 lần Reset  
Reset Không Cần tháo Đồ

➡ Reset: http://hoanglongkiem.net/relife

➡ BXH Reset:http://hoanglongkiem.net/toprs/?from=2018-11-03&to=2019-11-10&server=s6

☀ Lưu ý :  Mỗi account chỉ nên tạo 1 nhân vật . Có thể tạo nhiều account để quản lý nhiều nhân vật , phòng tránh Relife xảy ra sự cố không đáng xảy ra !

  


Tin tức liên quan