Chat
1
cách Thức Nạp Thẻ

cách Thức Nạp Thẻ

30/12/2018

Nạp chuyển khoản ATM - Momo + Thêm 100%


Tỉ Lệ Nạp Thẻ Vào Game
10K = 20000 Kim Cương
20K = 40000 Kim Cương
50K = 100000 Kim Cương
100K = 200000 Kim Cương
200K = 400000 Kim Cương
500K = 1000000 Kim Cương
1tr = 2000000 Kim Cương

 

  • 2. AGRIBANK - Sóc Trang :
   • ◆ Số tài khoản: 7606205053064
   • ◆ Tên chủ tài khoản: Huỳnh Thị Phi Trúc
   • ◆ Nội dung chuyển khoản: [Tên tài khoản mu]
  • 4. Chuyển khoản Momo Tại: FPT Shop - Thế Giới Di Động
   • ◆ Số tài khoản: 01656198656
   • ◆ Tên chủ tài khoản: huynh phi truc
   • ◆ Nội dung chuyển khoản: [Tên tài khoản Mu)
 • Vui lòng liên hệ với GM qua  hoặc Hotline sau khi chuyển khoản thành công và kèm theo thông tin đã chuyển khoản.

Tin tức liên quan